Hľadať

DPS Solving je certifikovaný podľa ISO 9001:2015
podľa SIS Certifikácie pre systém manažérstva kvality.

Logo certifikátu

 

Získanie certifikácie osvedčuje implementáciu organizačnej metódy zameranej na uspokojenie potrieb zákazníkov a orientácia na neustále zlepšovanie procesov.

Štandart ISO 9001 je založená na siedmich základných princípoch manažérstva kvality, počnúc orientáciou na zákazníka, znalosťou a analýzou potrieb zákazníka, od očakávaní od ponúkaného produktu až po meranie dosiahnutej spokojnosti, cez zapojenie vrcholového manažmentu do procesov kvality a vo svojich oblastiach všetkých zamestnancov s cieľom neustáleho zlepšovania.

Certifikačný proces podľa normy ISO 9001 bol pre DPS Solving vzácna príležitosť overiť a preniesť do regulovaných postupov hodnoty kvality, pozornosti a starostlivosti o zákazníka, ktoré vždy inšpirovali firmu pri výbere a práci.

 

DPS ISO Amb Full 1

Produkty

Acoustic Division

čl

Spoločnosť

Softvér

Stiahnuť ▼

viac

Pokročilé riešenia pre zdvojené podlahy a akustický komfort